Velkommen

ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.
Tirsdage fra kl.17.00 til 19.30
  .Sidste tirsdag i måneden er kontoret lukket
 
Aarhuskredsens mail:
 
Aarhuskredsens byggeudvalg:
 
 Kredskassereren:

Sidste nyt!

Kredskontoret er vinterlukket fra 11.12.18 - 08.01. 19, begge dage inklusive.

Der foretages ikke byggesyn fra 1/12 - 31/3.  Skifteretssager og særlige omstændigheder dog undtaget.

Der indkaldes til:

Repræsentantskabsmøde  onsdag den 28. november kl. 18:30 - 20:00. Deltagere to bestyrelsesmedlemmer

Dialogmøde torsdag den 10. januar 2019 kl 18:30 - 20:00. Deltagere to repræsentanter for haveforeningen

Generalforsamling  onsdag den 27. februar 2019 kl 18:30. Deltagere som beskrevet i forhold til foreningsstørrelse

Nye filer til vurderingssystemet kan ses på foreningsportalen, dialognet, hvor det også er muligt at læse referat fra kongressen

Ændret Åbningstid på Kredskontoret.Kredsbestyrelsen ønsker at opprioritere det fremadrettede arbejde for Kredsensamt månedligt at kunne samle op på eventuelle hængepartier.For at skabe rum til dette har vi besluttet at: Resten af 2018 er kredskontoret lukket den sidste tirsdag i måneden

Vejarealer i og omkring kommunale kolonihaver – Vedligehold og parkering – muligheder og begrænsninger se tekst. 

Møde med Anders Winnerskjold
politisk ordfører i socialdemokratiet i Aarhus.
På mødet talte vi om

Særligt om prisansættelse af foreningens kloakanlæg 

Vedrørende BBRmeddelelser se her

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 

Byggeudvalget: 
 
Info fra byggeudvalget se her
 
Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret.

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand
 
Vurderingspriser og Byggeansøgningpris 2018
SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT
 
 

Byggeregler Århuskredsen

Århus byråd har nu vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
De nye regler om bebyggelse kan ses under
Regler & vedtægter / Byggeregler
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Fra sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober (sommertid).
 
--------------------------------------------------------------------
 
SALGSPAPIRER:
Hentes fra Kolonihaveforbundets
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg