Velkommen

ÅBNINGSTIDER PÅ KREDSKONTORET.
Tirsdage fra kl.17.00 til 19.30
  .Sidste tirsdag i måneden er kontoret lukket. Fortsættes i 2019
 
Aarhuskredsens mail:
 
Aarhuskredsens byggeudvalg:
 
 Kredskassereren:

Sidste nyt!

Kurser 2019 om vurdering for hhv. bestyrelser og vurderingsfolk afvikles som følgende:

Fyraftenskursus for bestyrelsesmedlemmer 9.april 18:30 - 21:00

Vurderingskurser for vurderingsudvalg afvikles på lørdage kl.9 - 15 den 6.april, den  4.maj samt den 15. juni. Alle tre kurser indeholder teori og praktisk opmåling. Kurserne afløser tidligere kursus 1 og 2.

Nærmere invitation kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvor det er bedst for jer.

Kredskontoret er vinterlukket fra 11.12.18 - 08.01. 19, begge dage inklusive.

Der foretages ikke byggesyn fra 1/12 - 31/3.  Skifteretssager og særlige omstændigheder dog undtaget.

Der indkaldes til:

Generalforsamling  onsdag den 27. februar 2019 kl 18:30 på Hotel Scandic, Rytoften 8210 Aarhus V.

Deltagere som beskrevet i forhold til foreningsstørrelse

Nye filer til vurderingssystemet kan ses på foreningsportalen, dialognet, hvor det også er muligt at læse referat fra kongressen

Vejarealer i og omkring kommunale kolonihaver – Vedligehold og parkering – muligheder og begrænsninger se tekst. 

Møde med Anders Winnerskjold
politisk ordfører i socialdemokratiet i Aarhus.
På mødet talte vi om

Særligt om prisansættelse af foreningens kloakanlæg 

Vedrørende BBRmeddelelser se her

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 

Byggeudvalget: 
 
 
Alle byggeansøgninger SKAL afleveres personligt til byggeudvalget på kredskontoret.

Byggeansøgninger MÅ IKKE sendes pr. post eller pr. mail. 
 
Kolonihavehusene skal meldes til syn via haveforeningens formand
 
Vurderingspriser og Byggeansøgningpris 2018
SE UNDER INFORMATION / SIDSTE NYT
 
 

Byggeregler Århuskredsen

Århus byråd har nu vedtaget udvidelse til at bygge
op til 50 m2  huse i kolonihaverne.
 
De nye regler om bebyggelse kan ses under
Regler & vedtægter / Byggeregler
 
*************************************************** 
BEBOELSE I KOLONIHAVERNE.
Fra sidste lørdag i marts til
sidste søndag i oktober (sommertid).
 
--------------------------------------------------------------------
 
SALGSPAPIRER:
Hentes fra Kolonihaveforbundets
Kolonihaveforbundets Aarhuskreds | Rosenvangs Allé 195, 8270 Højbjerg